ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456 ,ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนไอออไนเซอร์ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนปล่อยประจุ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AC2456,ปืนล้าง ESD AP&T รุ่น AP-AC2456, ionizer air gun AP&T รุ่น AP-AC2456, ionizing air gun AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนล้างประจุ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืน ESD AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืนอีเอสดี AP&T รุ่น AP-AC2456, หัวเป่าแอนตี้ AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืน anti AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืน antistatic AP&T รุ่น AP-AC2456, ปืน anti static AP&T รุ่น AP-AC2456

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER AIR GUN/ ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ionizer air gun

AP-AC2456

Model: Ionizer Air Gun AP&T Model AP-AC2456

Input Voltage: AC220V/50Hz or 110V/60Hz

Working Voltage: AC3500V

Power: 25W

Working Distance: 150~300mm.

Discharged Speed: < 1.5 sec (150mm. testing center vertical from the air nozzle, +1000V ~ +100V Attenuation)

Ion Balance: -15V ~ +15V (150mm. testing center vertical from the air nozzle)

Noise: 65db (150mm. from the air outlet)

Wire Length: 2.5m (Customized available)

Working Temperature: 0-50

Air Connector: 8mm. (Customized available)

Air Pressure Range: 0.2~0.6 Mpa

Dimension: 30 x 100 x 52mm.power supply, 148 x 34 x 145mm. (L x W x H)

Net Weight: 500g

Gross Weight: 560g

Power Supply: AP-DC2455-35

Specification of Ionizer Air Gun AP&T Model AP-AC2456

Home               About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us