ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10 ,ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนไอออไนเซอร์ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนปล่อยประจุ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น BFN-HFG10,ปืนล้าง ESD BFN รุ่น BFN-HFG10, ionizer air gun BFN รุ่น BFN-HFG10, ionizing air gun BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนล้างประจุ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืน ESD BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืนอีเอสดี BFN รุ่น BFN-HFG10, หัวเป่าแอนตี้ BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืน anti BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืน antistatic BFN รุ่น BFN-HFG10, ปืน anti static BFN รุ่น BFN-HFG10

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER AIR GUN/ ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ionizer air gun

BFN-HFG10

(High Frequency)

The Model BFN-HFG10 Ionizing Air Gun is a hand-held and high-performance ionizing air gun designed for a wide variety of electronic manufacturing, medical and assembly applications, mainly used to eliminating dust and neutralizing static. The Ionizing Air Gun features easy-to-use, convenient maintenance, safe use, etc. 

Model: Ionizer Air Gun Model BFN-HFG10

Power Input: AC 100V ~ 240V, 50/60Hz

Power Outlet: Un-Fused, 0.5A or 1.0A, max

Safety Performance: Abnormal HV alarm

Ion Emission: AC, 68kHz.

Line Current (at rest): 0.01A

Emitter Point: Tungsten Alloy

Discharged Speed: < 1.5 sec (150mm. to blower, 1000V~100V descent)

Ion Balance: -30V ~ +30V (150mm. testing center vertical from the air outlet)

Specification of Ionizer Air Gun Model BFN-HFG10

Features of BFN-HFG10 Ionizing Air Gun:

* Fashion and novel appearance

* With the humanization design, ionizing air gun is convenient maintenance, so can improve working efficiency

* With a built-in piezoelectric transformer and no exposed high voltage wire, the ionizing air gun is safe for using

* High efficiency static elimination, excellent Ionic Balance, failure warning function

* Using air plug to linking the power, ensuring safety for operators

* Circumscribing a reliable HEPA Filter for purifying the environment

Home               About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us