ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04 ,ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04, ปืนไอออไนเซอร์ KESD รุ่น KQ-04, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04, ปืนปล่อยประจุ KESD รุ่น KQ-04, ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KQ-04, ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KQ-04, ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04, ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KQ-04,ปืนล้าง ESD KESD รุ่น KQ-04, ionizer air gun KESD รุ่น KQ-04, ionizing air gun KESD รุ่น KQ-04, ปืนล้างประจุ KESD รุ่น KQ-04, ปืน ESD KESD รุ่น KQ-04, ปืนอีเอสดี KESD รุ่น KQ-04, หัวเป่าแอนตี้ KESD รุ่น KQ-04, ปืน anti KESD รุ่น KQ-04, ปืน antistatic KESD รุ่น KQ-04, ปืน anti static KESD รุ่น KQ-04

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER AIR GUN/ ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ionizer air gun

KQ-04

(High Frequency)

Model: Ionizer Air Gun KESD Model KQ-04

Input Voltage: DC24V

Discharge Method: High Frequency AC

Decay Time: 0.9 sec (150mm. testing center vertical from the air nozzle, +1000V ~ +100V Attenuation)

Decay Time: 1.3 sec (300mm. testing center vertical from the air nozzle, +1000V ~ +100V Attenuation)

Ion Balance: < +15V

Air Pressure: 0.05-0.5MPa

Windpipe Diameter: 6mm.

LED Light (Power): Green

LED Light (Alarm): Red

Weight: 0.24Kg

Size: 138 x 25 x 142mm.

Specification of Ionizer Air Gun KESD Model KQ-04

Used to eliminate static electricity in the workplace,the ionizing gun is a good static eliminator in many fields,such as 

precision electronic products,electronic packaging,semiconductor,LED,optical instrument,manufacture of medicines ,printing,paining,and small molding etc.

Product Application of Ionizer Air Gun  KESD Model KQ-04

Home               About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us