คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208 ,คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานไอออไนเซอร์ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208,คานปล่อยประจุ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AB1208, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AB1208, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, คานล้าง ESD AP&T รุ่น AP-AB1208, ionizer bar AP&T รุ่น AP-AB1208, ionizing bar AP&T รุ่น AP-AB1208, คานล้างประจุ AP&T รุ่น AP-AB1208, คาน ESD AP&T รุ่น AP-AB1208, คานอีเอสดี AP&T รุ่น AP-AB1208, คานแอนตี้ AP&T รุ่น AP-AB1208, คาน anti AP&T รุ่น AP-AB1208, คาน antistatic AP&T รุ่น AP-AB1208, คาน anti static AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208 ,บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ไอออไนเซอร์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ปล่อยประจุ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ล้าง ESD AP&T รุ่น AP-AB1208, ionizer air bar AP&T รุ่น AP-AB1208, ionizing air bar AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ล้างประจุ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ ESD AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์อีเอสดี AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์แอนตี้ AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ anti AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ antistatic AP&T รุ่น AP-AB1208, บาร์ anti static AP&T รุ่น AP-AB1208

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER BAR/ คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

AP-AB1208

ionizer bar

Specification of Ionizer Bar AP&T Model AP-AB1208

Model: Ionizer Bar AP&T Model AP-AB1208

Output Voltage: DC+5.00(kV)

Output Frequency: 5, 30Hz (default)

Duty Factor: 10%~90%

Power: 10W

Working Distance: 100~1000mm.

Discharged Speed: < 2 sec (150mm. testing center vertical from the air nozzle, +1000V ~ +100V Attenuation)

Ion Balance: -30V ~ +30V (150mm. testing center vertical from the air nozzle)

Working Temperature: 0-50

Air Connector: 6mm. (Customized available)

Air Pressure Scope: 0.1~0.6 Mpa

Working Humidity: < 70%

Cord Length: 2.5m.

Positioning

Electro Shock Proof

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us