คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B ,คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานไอออไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B,คานปล่อยประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, ionizer bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, ionizing bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานล้างประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คาน ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานอีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คานแอนตี้ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คาน anti Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คาน antistatic Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, คาน anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B ,บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ไอออไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ปล่อยประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, ionizer air bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, ionizing air bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ล้างประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์อีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์แอนตี้ Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ anti Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ antistatic Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B, บาร์ anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-006B

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER BAR/ คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

SL-006B

ionizer bar

Specification of Ionizer Dr. Schneider PC Bar Model SL-006B

Model: Ionizer Bar Dr. Schneider PC Band Model SL-006B

Operating Voltage: 7KV/50Hz

Air Pressure: 0.3~0.8 Mpa

Distance: 150mm.

Decay time ≤ 0.7S ( 5000V decrease to 500V)

     Distance:    30mm.    60mm.    90mm.

     Positive:      0.7s.       0.9s.        1.3s.

     Negative:     0.8s.       1.0s.        1.4s.

Feature of Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-006B

1.Ionizing air copper bar has a line pin design.
2.Ionizing points are housed in a rigid copper bar.
3.It’s designed for a wide variety of rugged working conditions and hard to reach area, especially ideal for printing industry or rolling type devices.

(None Air Source)

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us