คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906 ,คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานไอออไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906,คานปล่อยประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, ionizer bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, ionizing bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานล้างประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คาน ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานอีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คานแอนตี้ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คาน anti Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คาน antistatic Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, คาน anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906 ,บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ไอออไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ปล่อยประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, ionizer air bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, ionizing air bar Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ล้างประจุ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ ESD Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์อีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์แอนตี้ Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ anti Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ antistatic Dr. Schneider PC รุ่น SL-906, บาร์ anti static Dr. Schneider PC รุ่น SL-906

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER BAR/ คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

SL-906

ionizer bar

Specification of Ionizer Air Curtain Dr. Schneider PC Model SL-906

Operating Voltage: AC220V/50Hz

Decay Time: 2S (1 meter away from the outlet)

Offset Voltage: 150V~+50V

Air Velocity: ≥780m/min


Model      SL-906    SL-909    SL-912    SL-915


Max Input Power    160W      240 W     360 W     400 W


Weight             16.5kg    24kg      31kg      37kg


Size      600×266×265(mm)    900×266×265(mm)    1200×266×265(mm)    1500×266×265(mm)

Feature of Ionizer Bar Dr. Schneider PC Model SL-906

Ionizing air curtain is a combination of static eliminator and air curtain. Boosted AC voltage will have impact on multi-group corona discharge needles to generate considerable amount of positive and negative ions which will be delivered by a slender tubular fan, then it forms a uniform distribution of ionic air curtain. The Ionizing Air Curtain is situated above the doors of clean room, electronics workshop, supermarket, Theatre and operating room etc. and creates a power seal across the opening. This effect of "ionic bathing" can reduce dust, static cling contamination and worker shock on moving conveyor lines as well as stationary applications. It can quickly neutralize static, and then remove lint and dust from products, improving material handling and appearance of finished products. It also has pollution prevention, anti-mosquito, In addition to smell and other functions. Widely used in electronic instruments, refrigeration, food, precision processing and other industries.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us