คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X ,คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, คานไอออไนเซอร์ KESD รุ่น KE-36X, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X,คานปล่อยประจุ KESD รุ่น KE-36X, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KE-36X, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KE-36X, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, คานล้าง ESD KESD รุ่น KE-36X, ionizer bar KESD รุ่น KE-36X, ionizing bar KESD รุ่น KE-36X, คานล้างประจุ KESD รุ่น KE-36X, คาน ESD KESD รุ่น KE-36X, คานอีเอสดี KESD รุ่น KE-36X, คานแอนตี้ KESD รุ่น KE-36X, คาน anti KESD รุ่น KE-36X, คาน antistatic KESD รุ่น KE-36X, คาน anti static KESD รุ่น KE-36X, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X ,บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์ไอออไนเซอร์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์ปล่อยประจุ KESD รุ่น KE-36X, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KE-36X, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KE-36X, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KE-36X, บาร์ล้าง ESD KESD รุ่น KE-36X, ionizer air bar KESD รุ่น KE-36X, ionizing air bar KESD รุ่น KE-36X, บาร์ล้างประจุ KESD รุ่น KE-36X, บาร์ ESD KESD รุ่น KE-36X, บาร์อีเอสดี KESD รุ่น KE-36X, บาร์แอนตี้ KESD รุ่น KE-36X, บาร์ anti KESD รุ่น KE-36X, บาร์ antistatic KESD รุ่น KE-36X, บาร์ anti static KESD รุ่น KE-36X

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER BAR/ คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

KE-36X

ionizer bar

Specification of Ionizer Bar KESD Model KE-36X

Model: Ionizer Bar KESD Model KE-36X

Input Voltage: DC24V +5%

Ion Generation Mode: Corona Discharged Mode

Voltage applied mode: High frequency AC + 220V

Ionic equilibrium mode: Automatic ion balance systems 0 + 15V

Discharged Speed: < 1sec (300mm. testing center vertical from the air nozzle, +1000V ~ +100V Attenuation)

Cleaning setup time: 0-999 hours

Ozone Thickness: < 0.1ppm (50mm. from the air outlet)

Fluid used: Pure Air

Air Pressure Range: 0..01-0.5 MPa.

Working Temperature: 0-40

Working Humidity: 15-75% RH

Length: 360mm.

Weight: 0.8kg.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us