คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A ,คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, คานไอออไนเซอร์ Static รุ่น ST505A, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A,คานปล่อยประจุ Static รุ่น ST505A, คานกำจัดไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST505A, คานป้องกันไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST505A, คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, คานล้าง ESD Static รุ่น ST505A, ionizer bar Static รุ่น ST505A, ionizing bar Static รุ่น ST505A, คานล้างประจุ Static รุ่น ST505A, คาน ESD Static รุ่น ST505A, คานอีเอสดี Static รุ่น ST505A, คานแอนตี้ Static รุ่น ST505A, คาน anti Static รุ่น ST505A, คาน antistatic Static รุ่น ST505A, คาน anti static Static รุ่น ST505A, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A ,บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, บาร์ไอออไนเซอร์ Static รุ่น ST505A, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, บาร์ปล่อยประจุ Static รุ่น ST505A, บาร์กำจัดไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST505A, บาร์ป้องกันไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST505A, บาร์ทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, บาร์สลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST505A, บาร์ล้าง ESD Static รุ่น ST505A, ionizer air bar Static รุ่น ST505A, ionizing air bar Static รุ่น ST505A, บาร์ล้างประจุ Static รุ่น ST505A, บาร์ ESD Static รุ่น ST505A, บาร์อีเอสดี Static รุ่น ST505A, บาร์แอนตี้ Static รุ่น ST505A, บาร์ anti Static รุ่น ST505A, บาร์ antistatic Static รุ่น ST505A, บาร์ anti static Static รุ่น ST505A

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER BAR/ คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ST505A

ionizer bar

Specification of Ionizer Bar STATIC Model ST505A

Model: Ionizer Bar ST505A

Working Voltage: 7kV

Current Consumption: 0.52mA/M

Operating Temperature: -10~50

Operating Relative Humidity: < 60% RH

Min & Max length: 200-2000mm.

Induction static bar was made of high-voltage electrostatic air ionization sensing technology designed. Its feature: Be used in flammable and explosive situations to eliminate large-scale static rapidly.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us