พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T) ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมปล่อยประจุ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น AB-10H(T) ,พัดลมล้าง ESD AESD รุ่น AB-10H(T), ionizer blower AESD รุ่น AB-10H(T), ionizing blower AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมล้างประจุ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลม ESD AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมอีเอสดี AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลมแอนตี้ AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลม anti AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลม antistatic AESD รุ่น AB-10H(T), พัดลม anti static AESD รุ่น AB-10H(T)

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER VERTICAL BLOWER/ พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (แนวตั้ง)

ionizer blower

AB-10H(T)

Specification of Ionizer Blower AESD Model AB-10H(T)

Model: Ionizer Blower AESD Model AB-10H(T)

Power Supply Voltage: DC24V

Capacity: 10VA

HV Output: AC2200V

Safety Performance: Equipped with ion output monitoring system

Decay Time: < 1.4 sec (1000V~100V; Distance: 300mm.)

Ion Balance: -5V ~ +5V (Distance 300mm.)

Air Volume: 0.47~1.18m3/min

Ozone Thickness: < 0.01ppm (150mm. to center nozzle)

Working Temperature: 0-40 ℃

Allowable Humidity: 25~70% RH (no drops)

Dimension: 140x 58 x 140mm. (L x W x H)

Net Weight: 0.65kg

Main Features

* Auto ion balance system, within +_5V

* Special alloy discharge needle can be used for 30,000 hours without any replacement

* Assembly and disassembly of front louver is easy, cleaning of the electrodes can be performed with ease. Adjustable blowing angle and air volume Outside steel plate is electrostatic painted after double-face coated with rust-resistant zinc.
* CE standard approved.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us