พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ KESD รุ่น KF-21AW, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F, พัดลมปล่อยประจุ KESD รุ่น KF-21F, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KF-21F, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KF-21F, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KF-21F ,พัดลมล้าง ESD KESD รุ่น KF-21F, ionizer blower KESD รุ่น KF-21F, ionizing blower KESD รุ่น KF-21F พัดลมล้างประจุ KESD รุ่น KF-21F, พัดลม ESD KESD รุ่น KF-21F, พัดลมอีเอสดี KESD รุ่น KF-21F, พัดลมแอนตี้ KESD รุ่น KF-21F, พัดลม anti KESD รุ่น KF-21F, พัดลม antistatic KESD รุ่น KF-21F, พัดลม anti static KESD รุ่น KF-21F

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER VERTICAL BLOWER/ พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (แนวตั้ง)

ionizer blower

KF-21F

1. Special tungsten alloy discharge needles can be used for a long term without abrasion.

2. It is equipped with anti-static normal running indicator and alarm lamp of abnormal high pressure.

3. It is equipped with fan normal running indicator and alarm lamp of abnormal high pressure.

4. The wind speed will be displayed through LED to achieve visual management.

5. Discharge needles sets and front air regulator can be easily removed for convenient cleaning, maintenance and replacement.

1. Neutralize electrostatic charge rapidly.

2. The wind speed is wider, and the range can be adjusted with special ion balanced output and ion launch cleaner.

3. Removable air regulator makes the maintenance simpler and easier.

4. The fan cover has a unique design with the shape of trumpet. The produced ions can be blown to every corner which removes the static electricity thoroughly and roundly.

5. Have network wiring port and several fans may be used in series connection;

6. Tight safety protection device, operation indicator light and high voltage alarm function to ensure safety use;

Product type: Ionizing air blower KF-21F

Input supply voltage: DC24V

Discharged Speed: 1.3s (at 200mm from the air outlet)

Ionic Equilibrium:Automatic ion balance system  0 ±10V

Air volume: 2.56-4.07 m3/min

Ozone Thickness: ≤0.1ppm ( 150mm from the air outlet)

Working temperature:  0-40℃

Working humidity: 30-70%RH

Size: 192.5*180*69 mm

Weight: 1.26kg

Specification of Ionizer Blower KESD Model KF-21F

Products Detailed Introduction of Ionizer Blower KESD Model KF-21F

Product Feature of Ionizer Blower Model KF-21F

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us