พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมปล่อยประจุ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Sharp รุ่น IG-301JF ,พัดลมล้าง ESD Sharp รุ่น IG-301JF, ionizer blower Sharp รุ่น IG-301JF, ionizing blower Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมล้างประจุ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลม ESD Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมอีเอสดี Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลมแอนตี้ Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลม anti Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลม antistatic Sharp รุ่น IG-301JF, พัดลม anti static Sharp รุ่น IG-301JF

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER HORIZONTAL BLOWER/ พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (แนวนอน)

Exceptional static elimination performance

Sharp’s unique parallel pulse DC approach produces an exceptional, even ion balance, rapidly eliminating static electricity.

Long-lasting and easy maintain

In addition to the unit’s long usage life, it features unique electrical discharge technologies that decrease the frequency with which maintenance is required (only requires cleaning approximately once every six months).

* Assuming 24 hours of continuous usage per day. Actual frequency may vary depending on usage conditions.

Installation and operation that
accommodates actual usage

The ion stream can be adjusted over a full 360 degrees to fit the unit’s installation location and usage

Combine with wide area static elimination
for even greater effectiveness

Combine with an industrial Plasmacluster ion generator for even greater ion density, suppressing residual static electricity and repeat static buildup

IG-301JF

ionizer blower

Specification of Ionizer Blower SHARP Model IG-301JF

Model: IG-301JF SHARP Band

Power supply voltage: DC24V + 10% AC 100 to 240V (with adapter)

Current Consumption: 0.72A (with DC24V power supply)

Decay time: 0.8 sec

Ion Balance: + 5V

Airflow volume: 0.7 to 2.9m /min 4 levels

Airflow speed: 1.4 to 3.8 m/s 4 levels

External input/output: Static elimination stop input, alarm output, warning output

Operating Temperature: 0 ℃ to 50 ℃

Operating humidity: 10 to 85% RH (with no condensation)

Operating environment: Pollution level 2

Weight: Approx: 1.9kg

Size: 50(L) x 390(W) x 142(H) mm.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us