พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ Static รุ่น ST106A, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A, พัดลมปล่อยประจุ Static รุ่น ST106A, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST106A, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST106A, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST106A ,พัดลมล้าง ESD Static รุ่น ST106A, ionizer blower Static รุ่น ST106A, ionizing blower Static รุ่น ST106A, พัดลมล้างประจุ Static รุ่น ST106A, พัดลม ESD Static รุ่น ST106A, พัดลมอีเอสดี Static รุ่น ST106A, พัดลมแอนตี้ Static รุ่น ST106A, พัดลม anti Static รุ่น ST106A, พัดลม antistatic Static รุ่น ST106A, พัดลม anti static Static รุ่น ST106A

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER VERTICAL BLOWER/ พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (แนวตั้ง)

ionizer blower

ST106A

Specification of Ionizer Blower Model ST106A

Model: Ionizer Blower Model ST106A

Power: 380W

Current Consumption: 2.3A or 1.4A

Operating Temperature: 0~50 ℃
Airflow Area: 60cm x 300cm
Transformer Built-in:  1.0kV
Air Volume: 335~410CFM
Eliminate static time: < 1sec.
Ion Balance: 0V + 10V
Dimensions: 547mm(L) x 360mm(W) x 230mm(H)
Weight: 17.5 kg.

Dual Ionizing air blower is to solve problem of static electricity in the harsh environment designed and efficient, wide-range static eliminator.

Its airflow covers large area, can effectively reduce the production process,

Such as cutting, bending, plastic parts, transportation and packaging process the persistent charge cohesion

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us