พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ Static รุ่น ST111A, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A, พัดลมปล่อยประจุ Static รุ่น ST111A, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST111A, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Static รุ่น ST111A, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Static รุ่น ST111A ,พัดลมล้าง ESD Static รุ่น ST111A, ionizer blower Static รุ่น ST111A, ionizing blower Static รุ่น ST111A, พัดลมล้างประจุ Static รุ่น ST111A, พัดลม ESD Static รุ่น ST111A, พัดลมอีเอสดี Static รุ่น ST111A, พัดลมแอนตี้ Static รุ่น ST111A, พัดลม anti Static รุ่น ST111A, พัดลม antistatic Static รุ่น ST111A, พัดลม anti static Static รุ่น ST111A

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER VERTICAL BLOWER/ พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (แนวตั้ง)

ionizer blower

ST111A

Specification of Ionizer Blower Model ST111A

Model: ST111A/FS-443 DC-Type Ionizer Blower

Input Voltage: 110V/60Hz or 220V/50Hz

Current Consumption: 0.25A or 0.12A

Ion Balance: + 10V

Ion Emission: AC Ionization

Air Coverage: 40cm x 60 cm

Airflow: 45-110 CFM

Dimension: 170mm(L) x 90mm(W) x 260mm(H)

ST1111A/FS-443 DC-type ion air blower can provide a balance ion flow, wide range ion elimination. Ion balance voltage is continuously adjustable, no feedback control circuit to make balance in the low position, remove or counteract electrostatic in wide range and difficult to access regions, Widely used in kinds of production line: precision electronic product, electronic assembly line, medical assembly line, printing, packaging and small product.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us