หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น ASHP-02(PE) ,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าไอออไนเซอร์ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าปล่อยประจุ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิต AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิต AESD รุ่น ASHP-02(PE) หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ AESD รุ่น ASHP-02(PE),หัวเป่าล้าง ESD AESD รุ่น ASHP-02(PE), ionizer nozzle AESD รุ่น ASHP-02(PE), ionizing nozzle AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าล้างประจุ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่า ESD AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่ามอีเอสดี AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่าแอนตี้ AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่า anti AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่า antistatic AESD รุ่น ASHP-02(PE), หัวเป่า anti static AESD รุ่น ASHP-02(PE)

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER NOZZLE/ หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Model: Ionizer Snake Nozzle AESD Model ASHP-02(PE)

Power Supply Volt: AC110V~240V 50/60Hz

Output HV: AC220

Safety Performance: Abnormal HV alarm

Temperature Range: 0~40

Air Pressure Range: 2~7 (kg/cm2)

Ozone Density: < 0.01 ppm.

Discharged Speed: < 1.5 sec (300mm. to blower, 1000V~100V descent)

Ion Balance: -10V ~ +10V (300mm. testing center vertical from the air outlet

Specification of Ionizer Snake Nozzle AESD Model ASHP-02(PE)

ionizer snake nozzle

ASHP-02(PE)

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us