หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201 ,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าไอออไนเซอร์ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น KZ-02C, หัวเป่าปล่อยประจุ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิต AP&T รุ่น AP-AZ2201 หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ AP&T รุ่น AP-AZ2201,หัวเป่าล้าง ESD AP&T รุ่น AP-AZ2201, ionizer nozzle AP&T รุ่น AP-AZ2201, ionizing nozzle AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าล้างประจุ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่า ESD AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่ามอีเอสดี AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่าแอนตี้ AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่า anti AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่า antistatic AP&T รุ่น AP-AZ2201, หัวเป่า anti static AP&T รุ่น AP-AZ2201

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER NOZZLE/ หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ionizer nozzle

AP-AZ2201

Specification of ionizer nozzle AP&T model AP-AZ2201

Model: Ionizer Nozzle Model AP-AZ2201

Working Voltage: AC5600V

Power: 25W

Working Distance: 150~300mm.

Discharged Speed: < 2.5 sec (300mm. testing center vertical from the air nozzle)

Ion Balance: -50V ~ +50V (300mm. testing center vertical from the air nozzle)

Noise: < 65db (150mm. from the air outlet)

Air Pressure Range: 0.2~0.6MPa.

Working Temperature: 0 ℃-50

Air Connector: 8mm. (Customize Available)

High Volt Cord Length: 3m.

Dimension: 95 x 30 x 60mm. (L x W x H)

Net Weight: 300g (Include Power Cord)

Gross Weight: 380g

Power Supply: AC-2455-56 (A)

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us