หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KZ-02C-D1 ,หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าไอออไนเซอร์ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิตย์ BFN รุ่น KZ-02C, หัวเป่าปล่อยประจุ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่ากำจัดไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิต KESD รุ่น KZ-02C-D1 หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าสลายไฟฟ้าสถิตย์ KESD รุ่น KZ-02C-D1,หัวเป่าล้าง ESD KESD รุ่น KZ-02C-D1, ionizer nozzle KESD รุ่น KZ-02C-D1, ionizing nozzle KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าล้างประจุ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่า ESD KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่ามอีเอสดี KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่าแอนตี้ KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่า anti KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่า antistatic KESD รุ่น KZ-02C-D1, หัวเป่า anti static KESD รุ่น KZ-02C-D1

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

IONIZER NOZZLE/ หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ionizer nozzle

KZ-02C-D1

Specification of Ionizer Nozzle AP&T Model KZ-02C-D1

Product type: Ionizing air nozzle KZ-02C-D1

Input supply voltage: DC24V

Current consumption: 200mA

Ionic Balance: Automatic ion balance system 0 ±15V

Airflow used: Pure Air (without water and oil)

Operating pressure range: 0.05-0.5Mpa

Working temperature: 0-400℃

Working humidity: 30-70%RH

Ion generation mode: high frequency AC corona discharge mode

Ozone Thickness: ≤0.03ppm ( 200mm from the air outlet)

Connection pipe diameter: Ф6 air tube

Size: 94*49*27mm

Weight: 0.15kg

Filtering accuracy: 0.1um

Filtration efficiency: 99.9%

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us