อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ตัวทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมเป่าประจุ , พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมไอออนไนเซอร์ , พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลม ESD, พัดลม anti static, ปืนเป่าประจุ , ปืนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ , ปืนสลายไฟฟ้าสถิตย์ , ปืน ESD, ปืน anti static, ปืนไอออร์ไนเซอร์ , ปืนไออนไนเซอร์ , คานเป่าประจุ , คานปล่อยประจุ , คานกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ , คาน ESD, คานสลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , คานทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , คานไอออร์ไนเซอร์ , คานไอออนไนเซอร์ , ไอออร์ไนเซอร์ บาร์ , ไอออนไนเซอร์ บาร์ , พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย,พัดลมแขวนทำลายไฟฟ้าสถิตย์ , พัดลมแขวน ESD, พัดลมแขวนเป่าประจุ , พัดลมแขวนไอออร์ไนเซอร์ , พัดลมแขวนไออนไนเซอร์ , ไอออนไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, ไอออร์ไนเซอร์ โอเวอร์เฮด, หัวลมล้าง ESD, ไอออนไนเซอร์ Nozzle, ไอออนไนเซอร์ ESD, ไอออนไนเซอร์โบลเวอร์ , ม่าน ESD PVC ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ม่าน ESD, ESD PVC Curtain, ผ้ายางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ESD Table Mat, ESD Green  Mat, ผ้า wiper, ผ้า Micro Fiber Wiper, ตู้ Pass Boxตู้ air shower, ionizer blower, ion blower,sticky mat, sticky roller, Torque Meter, Shoe Cover, ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงมือ anti static, ถุงมือ ESD, ถุงนิ้วป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ถุงนิ้ว ESD, Magnifier Lens, Magnifier Lamps, เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย, Static Filed Meter,เครื่องวัดแรงบิด, screw driver, ขวดใส่น้ำยา ESD IPA,ESD IPA Solvent Dispenser, Digital Multi Meter, Ground Cord, ESD Box, Automatic Tape Dispenser, Wrist Strap Tester, Tower Light,Shoe Tester, ionizer, air ionizer, ionizing, air ionizing, ionizer blower, ionizing air gun, air ionizer blower, air ionizing blower, ionizer overhead, ionizing overhead, air ionizer overhead, air ionizing overhead, ionizer nozzle, ionizing nozzle, air ionizer nozzle, air ionizing nozzle, ionizer air gun, ionizing air gun, air ionizer air gun, air ionizing air gun, ionizer bar, ionizing bar, air ionizer bar, air ionizing bar, ionizer air bar, ionizer air bar, ionizing air bar, air ionizer air bar, air ionizing air bar, air shower, passbox, pass box, conveyor, belt conveyor, สายพานลำเลียง, หัวเป่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าทำลายไฟฟ้าสถิตย์, หัวเป่าสลายประจุ, หัวเป่าล้างประจุ,

พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002 ,พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมเป่าไอออไนเซอร์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมปล่อยประจุ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมป้องกันไฟฟ้าสถิต Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมทำลายไฟฟ้าสถิตย์ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมสลายไฟฟ้าสถิตย์ ECO รุ่น Dr. Schneider PC รุ่น DC-002,พัดลมล้าง ESD Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, ionizer overhead Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, ionizing overhead Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมล้างประจุ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลม ESD Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมอีเอสดี Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลมแอนตี้ Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลม anti Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลม antistatic Dr. Schneider PC รุ่น DC-002, พัดลม anti static Dr. Schneider PC รุ่น DC-002

IONIZER OVERHEAD/ พัดลมแขวนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

DC-002

ionizer Overhead

Specification of Ionizer Overhead Dr. Schneider PC Model DC-002

Model: Ionizer Overhead Dr. Schneider Model DC-002

Input Voltage: AC 220VAC/50Hz or AC110VAC/60Hz

Current Consumption: Max 1.66A (Fan high, Light On), Min 0.83A (Fan Low, Light Off)

Operating Temperature: 0 ℃ ~+50 ℃

Temperature: 22 ℃ + 5 ℃ RH: < 60%

Air Volume: Max 110CFM x 3

Size: 695(L) x 170(W) x 85(H) mm.

Decay Time: < 1.3 sec (1000V ~ 100V at 300mm. away the air mouth, in max speed)

Ion Balance: -5V ~ +5V

Operating Temperature: -10 ℃ ~ +45 ℃

Finish: Powder Coat

Enclosure: Stainless Steel

Air Flow Characteristics: 300mm. x 600mm. x 900mm.

Air Volume Output: Low 100CFM, High 170CFM

  1. 11*This air blower has a system of giving alarm when the offset voltage is beyond the range of

   ± 40V with is specially designed by the factory.

Home                About Us               Ionizer Blower                Ionizer Overhead                Ionizer Nozzle                Ionizer Air Gun                Ionizer Bar                ESD Tools & Measurements                Contact Us